Sloop

De sloop van de Crabethstraat is begonnen. Eerst worden de dakpannen verwijderd en gaten in de gevels gemaakt. Daarna zullen we overgaan tot het slopen van de 5 woningen.

Voordat de bouw van start kan gaan wordt het terrein van de vijf woningen gebruikt voor het “tijdelijk” vergroten van het parkeerterrein en worden er dus extra parkeerplaatsen gecreëerd.