SWHL

De bewonersorganisatie stichting wijk- en huurdersbelangen Lakerlopen gaat zich vestigen in Centrum Haagdijk. De voorbereidingen zijn reeds in gang gezet en uiterlijk in het nieuwe jaar zullen zij daar de deuren gaan openen. Een mooie aanvulling voor het centrum en zij komen tussen de SNS Bank en Italiaans restaurant Il Colloseum.